บ้านสิทธิดา - ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ


    บ้านสิทธิดา เป็นบ้านเพื่อเด็กพิการเป็นความร่วมมือระหว่างคณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการสร้างจากนายแพทย์ ประสิทธิ์ และคุณลัดดา จันทราทิพย์ ที่ต้องการสร้างบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กการ ตามเจตนารมณ์ของบุตรสาว เด็กหญิงมารีอา จันทราทิพย์ หรือน้องเล็ก ซึ่งตามประวัติเคยเป็นเด็กที่ร่าเริง มีน้ำใจงาม และเป็นที่รักของทุกคน น้องเล็กในช่วงระยะสุดท้ายป่วยด้วยโรคร้ายและสิ้นชีวิตลง

     ดังนั้น นายแพทย์ ประสิทธิ์ และคุณลัดดา จันทราทิพย์ จึงได้ตั้งมูลนิธิมารีอา สิทธิดา จันทราทิพย์ ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการ กำพร้ายากไร้ และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งและใกล้เคียง ในการพัฒนาฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตน เองและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ตามเจตนารมณ์ของน้องเล็กที่เคยตั้งใจไว้ อีกทั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักของครอบครัว จันทราทิพย์ อีกด้วย

ที่ตั้ง       :         31/2 หมู่ 10 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 
โทร        :         0-3222-3383  ,    (มือถือ)  080-4295454 
แฟกซ์     :         0-3222-3382 
Email     :        sitthida-home@hotmail.com 
website :        www.sitthidacamillian.org
 
 

ร่วมสมทบทุน
ชื่อบัญชี  มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย  สาขาบ้านโป่ง    

เลขที่บัญชี  706-0-45242-7