บ้านสิทธิดา - ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ ยินดีต้อนรับและขอเชิญทุกท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กพิการที่ยากไร้ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และระดมทุน 0-3222-3383


วันแม่แห่งชาติ 2560
15 สิงหาคม 2017 | 15:09:33
view 63 | comments 0
พิธีไหว้ครู
15 กรกฎาคม 2017 | 10:27:57
view 74 | comments 0
รับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ
03 เมษายน 2015 | 01:27:04
view 235 | comments 0
เลี้ยงอาหารกลางวัน
24 พฤศจิกายน 2014 | 02:52:56
view 555 | comments 0
ทำบุญรวมใจสามัคคี
15 ตุลาคม 2014 | 16:16:22
view 92 | comments 0

โครงการ ห้องการเรียนรู้
04 ตุลาคม 2013 | 02:12:35
view 418 | comments 0
โครงการจัดทำห้องมัลติเซ็อซอรี่
30 พฤษภาคม 2013 | 15:35:21
view 359 | comments 0